Στη ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ συνδυάζουμε
την εξειδίκευση με την αυθεντική αγάπη για τα ζώα.
2200

ζώα γαλακτοπαραγωγής

3000

λίτρα μέσος όρος παραγωγής γάλακτος ημερησίως

1500

βελτιωμένα ζώα προς πώληση, ετησίως